I. Definicje i określenia używane w serwisie Odcinki-Seriali.pl

 • Adres e-mail – Adres kontaktowy Użytkownika, jest podawany w funkcjonalnościach serwisu w celu łatwiejszego kontaktu i uwierzytelniania kont dostępowych.
 • Awaria serwisu – Błąd występujący po stronie serwera/klienta. Może być spowodowany przeciążeniem lub umyślnym działaniem osób trzecich, którym zależy na niefunkcjonowaniu Serwisu w należyty sposób.
 • Hasło – Prywatny ciąg liter, cyfr, znaków zabezpieczających dostęp do swojego konta. Zalecane jest używanie niestandardowego/unikatowego hasła dostępowego w Serwisie, zapewniając tym samym indywidualny dostęp do konta w Serwisie.
 • Komentarz – Myśl tekstowa wyrażająca swoją prywatną opinię o Treści udostępnionej przez innego Użytkownika Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy bez podania przyczyny.
 • Konto Użytkownika – Darmowa Usługa, która pozwala Użytkownikowi zalogować się w serwisie za pomocą wcześniej podanego loginu i hasła.
 • Nazwa Użytkownika – Unikalny identyfikator osobowy, który wymagany jest w procesie rejestracji/logowania do Konta Użytkownika.
 • Rejestracja – Darmowa Usługa pozwalająca Użytkownikom na zakładanie indywidualnych autentycznych profili osobowych. Serwis pozwala na integracje swojego konta w Serwisie ze Społecznościami takimi jak Facebook, Google+ w celu założenia konta.
 • Regulamin – Najważniejsza część serwisu ustanawiająca żelazne reguły korzystania z serwisu. Regulamin Serwisu dostępny jest na każdej podstronie serwisu w postaci odnośnika. Samo korzystanie z serwisu oznacza zgodę i jego automatyczną akceptację.
 • Serwis – Strona o adresie Odcinki-Seriali.pl zawiera tylko i wyłącznie materiały znalezione i udostępnione przez innych Użytkowników Internetu, którzy znaleźli tą treść korzystając z sieci Internet. Serwis jest witryną, w której można odnaleźć odnośniki do Treści, które były już dostępne wcześniej i z myślą o przepisach prawnych wyszukane tylko za pomocą cywilizowanych i moderowanych wyszukiwarek takich Jak Google, Bing i inne. Serwis może być przeglądany wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub za zgodą ich prawnego opiekuna/rodzica.
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik(zarejestrowany użytkownik, gość, roboty indeksujące).
 • Treść (Treści,Odcinki,Filmy) – Treści i obiekty multimedialne takie jak informacje, dane, pliki graficzne lub filmy,jak też linki) w tym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta w ramach Serwisu. Wszystkie dostępne treści i obiekty multimedialne są przechowywane/hostowane na zewnętrznych serwerach takich jak Youtube, Vimeo, DailyMotion, oraz innych serwisów gdzie znajdował się ogólnodostępny kod/embed pozwalający na zamieszczenie zewnętrznej Treści w Serwisie poprzez ramkę stosowaną w języku HTML Iframe. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawne spowodowane przez Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w obiektach Iframe. Administrator nie dokonał żadnych starań aby dany obiekt się tam znajdował. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu zasad Administrator Serwisu blokuje/usuwa dostęp danemu Użytkownikowi do jego Konta. Administrator zobowiązuje się do zablokowania zgłoszonej treści, która była umieszczona w Serwisie przez Użytkownika i narusza prawo/zasady jakiejkolwiek osoby, organizacji, kraju lub instytucji.
 • Treści 18+ – Treści zawierające materiały tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 • Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami jej akceptacją i podporządkowanie się jest korzystanie z serwisu.
 • Usługa – Hosting serwisu i zabezpieczenia danych Użytkowników świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Polega ona na nieodpłatnym zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania – w ramach Konta Użytkownika – zamieszczonych przez Użytkownika Treści. Bezpieczeństwo serwisu zapewnia GeoTrust Inc. poprzez zainstalowany certyfikat RapidSSL.
 • Usługodawca – Administrator Serwisu – admin@odcinki-seriali.pl.
 • Użytkownik – Każda niezarejestrowana osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych lub osoba która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.

II. Postanowienia Ogólne.

 • Przedstawiony każdemu Użytkownikowi Regulamin, który jasno określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem https://Odcinki-Seriali.pl/) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników czyli osób odwiedzających Serwis i Usługodawcy. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczącą użytkowania Serwisu.
 • W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługi hostingu strony. Usługodawca świadczy nieodpłatne usługi teleinformatyczne, których celem jest przechowywanie i udostępnianie przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych i linków do odtwarzaczy mediów).
 • Serwis Odcinki-Seriali.pl nie zawiera żadnych nielegalnych treści! Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie już wcześniej opublikowane informacje w Internecie na ich temat zawierające (opis, długość, znalezione w Internecie (już wcześniej dostępne na innych serwisach) kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych). Informujemy, że pliki objęte prawem autorskim wolno kopiować tylko wtedy, gdy jest się w posiadaniu oryginału. W tym przypadku, ściągnięta kopia będzie traktowana, jedynie, jako materiał zapasowy. Administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie i jak korzystają z jej treści.
 • Użytkownicy i goście naszego serwisu mogą jedynie dodawać materiały do strony w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron. Jeśli są państwo właścicielami zamieszczonych w serwisie odcinki-seriali.pl materiału/-ów, bez wiedzy i zgody właściciela treści, Administrator serwisu prosi o zgłoszenie bezpośrednio na admin@odcinki-seriali.pl. Wówczas odnośnik do treści zostanie niezwłocznie usunięty. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie.
 • Oprócz tego wszelkie użyte przez Użytkowników Serwisu, znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas Administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie on niezwłocznie usunięty.
 • Usługodawca nie prowadzi transmisji danych materiałów z zewnętrznych serwerów. Usługodawca nie przechowuje plików i Treści dostępnych na zewnętrznych serwerach w celu przechowywania kopii.
 • Usługodawca udostępnia znalezione zasoby Internetu w celu przechowywania adresu/kodu do zewnętrznych treści podawanych przez Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada za zawartość kodów na zewnętrznych serwerach. Usługodawca niema możliwości usunięcia zawartości kodu, gdyż niema do niego fizycznego dostępu. Gdy zawartość kodu będzie zawierała chronione prawem dane Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia kodu. W przypadku zauważenia, że taki problem istnieje proszę niezwłocznie zgłosić go pod admin@odcinki-seriali.pl.
 • Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje i zaznacza się, iż przechowywanie treści przez Użytkowników Serwisu może się wiązać z ich podaniem przez Użytkowników Serwisu do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu Odcinki-Seriali.pl oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w tym Regulaminie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo całkowitego ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na adres podany przy Rejestracji.
 • Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Usługodawcy, że faktycznie ukończył on/ona osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik celowo korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Usługodawcy, że jest uprawniony do zaciągnięcia wszystkich zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz „Użytkownik” w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Usługodawcą.
 • Usługodawca nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej jak również dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Treści, są udostępniane przez Użytkowników/Zewnętrzne serwery z treściami na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

 • W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej.
 • Administrator nie moderuje dodawanych Treści oraz Komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu, ani osobiście, ani za pośrednictwem moderatorów. Sprawdza je wyłącznie w momencie zgłoszenia i podejmuje odpowiednie kroki w celu wyeliminowania zaistniałego problemu.

IV. Rejestracja Konta Użytkownika.

 • Użytkownik potwierdza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz w całości go akceptuje.
 • Użytkownik proszony jest min. o podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem wcześniej podanej Nazwy Użytkownika oraz Hasła dostępowego.
 • W trakcie procesu Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi Serwisu, Użytkownik permanentnie zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, aktualizacji podanych danych osobowych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika, zachowania w tajemnicy swojego prywatnego Hasła dostępowego oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego prywatnego Hasła.

V. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia.

 • Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do hostowania serwisu gdzie znajdują się odnośniki/odtwarzacze do treści na zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy/Serwisu serwerach, których treści zostały znalezione w ogólnodostępny sposób w Internecie. Serwis nie umożliwia opcji dodawania plików filmowych z dysku Użytkownika i nigdy nie będzie umożliwiał takiej funkcjonalności.
 • Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza, że zaakceptował poniższe kwestie:
  – umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej (w tym artystów wykonawców), prawo do oznaczania tytułami utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów – jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
  – dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają, nie znieważają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych
  – dane nie zawierają żadnych wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich
  – dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych
  – zobowiązuje się do korzystania z Usługi, wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz swojego Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami
  – zobowiązuje się do uszanowania opinii oraz poglądów innych Użytkowników oraz nienaruszania ich praw
  – zobowiązuje się do oznaczania Treści + 18 informacją, iż są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników powyżej 18 roku życia, w razie umieszczania takich treści w ramach Serwisu
  -Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem kontaktu poprzez admin@odcinki-seriali.pl
  -W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem admin@odcinki-seriali.pl
  -W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu
  -Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
 • W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
  -usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub
  -usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
  -uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji
  -uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.
 • Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 • Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 • Użytkownik, zgłaszając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 • Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
 • Treści, Komentarze zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona za:
  – jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
  – jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie
  – następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej
  – jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia Treści
  – wszelkie działania podjęte przez Usługodawcę w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcji w ramach Serwisu
  – naruszenie i skutki naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, praw do wizerunku etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień
  – wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie
  – wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników
  -jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Usługodawcy ze sporów między Użytkownikami)
 • Usługodawca nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Usługodawcy jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 5.14. powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Usługodawcę lub do których poniesienia będzie Usługodawca w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Usługodawcy z tytułu naruszenia praw tych osób przez Użytkownika, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów, jeśli naruszałoby to ich prawa.

VI. Zasady korzystania z Serwisu

 • Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  -korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  -korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw
  -korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  -Ponadto Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:
  Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych, naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych)
  Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę lub osoby trzecie
  Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych, które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz wszelkich innych podobnych treści i materiałów
  Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Usługodawcy
  Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem, ani wchodzić na Konta innych Użytkowników Serwisu, podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Usługodawcę
  Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę
  Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu
  Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu „prześlij dalej”, ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może zamieszczać linków odsyłających do innych stron internetowych, banerów oraz innych kreacji reklamowych, a także rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Usługodawcy
  Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych
  Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im
  Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować
  Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych
  Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.
  Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu
  Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł
  Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub w jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta
  Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich
  Użytkownik nie może utrudniać w jakikolwiek sposób korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
  Usunięcie Konta może nastąpić po zgłoszeniu o złamaniu jakichkolwiek praw
  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła
  Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści
  Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  -podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  -zamieścił w ramach Serwisu Treści niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu
  -dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu
  -udostępnił swoje konto w Serwisie osobie trzeciej, nie będącej jego właścicielem (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym)
  -dopuści się innych zachowań stanowiących rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego
  -Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. Reklamacje.

 • W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do:
  – niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi
  -utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła
  -przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo
  -Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: admin@odcinki-seriali.pl
 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
  -uzyskiwanie informacji o Serwisie,przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii, pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji, złożenie reklamacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

VIII. Odpowiedzialność.

 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne
 • Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
 • utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników, za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów.
 • Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 • Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
 • Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności Plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

IX. Polityka prywatności w Serwisie.

 • 9.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika może mieć także miejsce lub być konieczne, w przypadku skierowania przez Użytkownika do Usługodawcy żądania przekazania określonych informacji. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.Usługodawca przykłada ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników i powierzonych mu informacji. Polityka Usługodawcy nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 • Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, niezbędne do realizacji Usług
 • Dane, o których mowa wyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w toku procedury Rejestracji w adresie e-mail lub nazwie użytkownika bądź też w jakikolwiek inny sposób uwidocznione przez Użytkownika w ramach Serwisu, natomiast wszystkie dane o których mowa wyżej mogą być przetwarzane w związku z wykupieniem usługi „premium”. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, iż w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dane przez niego przekazane są prawdziwe i dotyczą jego osoby.
 • Zalecane jest, aby Użytkownicy w nazwie użytkownika oraz w adresie e-mail nie wskazywali swoich danych osobowych
 • podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich,co w szczególności oznacza, iż jeśli dane osobowe zawarte są w nazwie użytkownika lub w adresie e-mail podanych w toku procedury Rejestracji, w razie żądania usunięcia tych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nowej nazwy użytkownika oraz nowego adresu e-mail. W przeciwnym wypadku Użytkownik nie będzie miał dostępu do Konta i nie będzie mógł korzystać z Usług.
 • Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • Serwis Odcinki-Seriali.pl wykorzystuje i używa pliki „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie przez Serwis plików „cookies”.
 • Oprogramowanie „cookies” nie służy ustalaniu danych osobowych Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Pliki „cookies” służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Serwisu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają na zapewnienie, że Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Serwisu oraz optymalizację Usług świadczonych poprzez Serwis.
 • Pliki „cookies” nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie powodują zmian konfiguracyjnych na tych urządzeniach i na zainstalowanym na nich oprogramowaniu. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików „cookies” na dysku komputera. Szczegółowe informacje w tym zakresie są przekazywane przez dostarczycieli przeglądarek, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
 • Stosowna zmiana w przeglądarce w zakresie plików „cookies” może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu lub z Serwisu jako takiego. Usługodawca w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie i obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w ramach Serwisu.
 • Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 • Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik nie może ani w toku Rejestracji, ani korzystając z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich nie będących Użytkownikami, w szczególności Użytkownik nie może umieszczać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich w nazwie Treści lub w Komentarzach. W razie naruszenia powyższego obowiązku Usługodacwa nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności względem podmiotów, których dane osobowe umieścił Użytkownik. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem, iż posiada zgodę uprawnionego na upublicznienie dotyczących go danych osobowych.
 • Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na admin@odcinki-seriali.pl
 • Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 • Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem
  – zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i co do zasady nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku co celów, w jakich są przetwarzane
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 • Usługodawca w żadnej sytuacji (poza wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa) nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zabrania się podawania w/w danych przez Użytkowników
 • Przekazując jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie – teraz i w przyszłości – dla celów, o których mowa wyżej
 • Użytkownicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych
 • Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

X. Płatności.

 • Użytkownik nigdy nie płaci Usługodawcy za dostęp do Treści Serwisu

XI. Postanowienia końcowe.

 • Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.
 • Użytkownik nie może przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikającej z umowy (Regulaminu) łączącej go z Usługodawcą na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie.
 • Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim oraz jego archiwizację.